Gwarancja

Firma SOLANO Paulina Ciekot, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, NIP 573-274-24-88 działająca pod marką PANNALAMPA jako sprzedawca udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetowym www.pannalampa.pl na okres 2 lat.

 

Gwarancja zaczyna swój bieg od daty wydania towaru Konsumentowi. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się, odbarwienia lub utraty elastyczności części z tworzywa sztucznego oraz szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego korzystania z oświetlenia, użycia go niezgodnie z przeznaczeniem, a także uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek eksploatacji: porysowania, zawilgocenia, itp.

Zakupy przez internet nie wymagają dodatkowego wypisywania potwierdzenia gwarancyjnego, ponieważ zgodnie z prawem podstawą gwarancji jest potwierdzenie zakupu – w tym przypadku, potwierdzeniem zakupu jest elektroniczna faktura, paragon, nr zamówienia, dane na które złożone zostało zamówienie oraz na przykład wydruk z karty czy potwierdzenie płatności.

 

KROK1: POINFORMUJ NAS O ZAISTNIAŁEJ WADZIE

Aby skorzystać z prawa do gwarancji niezwłocznie poinformuj nas mailowo (hello@pannalampa.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Po przesłaniu zdjęć ukazujących wadę produktu oraz opisu, Dział Reklamacji udzieli instrukcji dotyczących sposobu i terminu wysyłki. Im lepiej przedstawisz nam zaistniałą wadę tym większe prawdopodobieństwo, że reklamacja zostanie uznana "od ręki". 

Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jako gwarant zobowiązujemy się wykonać swoje obowiązki – np. naprawić lub wymienić towar – nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru przez konsumenta.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach niezgodności towaru z umową – stosownych roszczeń także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta.
 
 

KROK 2: ODEŚLIJ REKLAMOWANY TOWAR

Towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy odesłać na adres:
 

SOLANO PAULINA CIEKOT - PANNALAMPA.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-216 Częstochowa

Formularz reklamacji możesz pobrać »tutaj«

 

KROK 3: POCZEKAJ NA NASZĄ DECYZJĘ

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia zaistniałej wady. O decyzji zostaniesz poinformowany mailowo. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji możesz ubiegać się o:
» usunięcie wad poprzez dokonanie naprawy rzeczy lub
» usunięcia wad rzeczy poprzez dokonanie wymiany na nową.
 

Jeżeli gwarant (my, jako sklep) wymieniliśmy wadliwy towar na nowy lub dokonaliśmy istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia klientowi wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

W innych przypadkach – np. gdy reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uznana przez gwaranta albo konsument żądał od gwaranta działań innych niż wymiana i naprawa – okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu niezgodności z umową zostaje zawieszony – od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia nieuwzględnienia reklamacji złożonej u gwaranta (lub też od chwili upłynięcia czasu na wykonanie obowiązków wynikających z tej gwarancji).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl